Záchodová angličtina

INTERMEDIATE  VIDEO

Díky této lekci byste již neměli mít problém vyjádřit anglicky , že se vám chce jít na záchod. A pokud to bude zapotřebí, měli byste rovněž dokázat popsat, co se tam vlastně bude odehrávat…


 V následujícím videu bude Angličan Richard Chalmers hovořit o „hard to find yet incredibly useful English“, tedy angličtině, se kterou se jenom zřídka setkáte v učebnicích, ale která přesto může být nesmírně užitečná. Pod videem najdete přehledný seznam jednotlivých výrazů používaných pro (1) malou stranu, (2) velkou stranu, (3) záchod, (4) fráze vyjadřující, že si potřebujete odskočit a nakonec (5) krátké shrnutí základních výrazů, které byste si určitě měli zapamatovat. 

1) malá strana
urine  /ˈjʊərɪn/ moč
neutrální výrazy:
urinate  /ˈjʊərɪˌneɪt/
empty your bladder
pass water

dětské výrazy:
piddle
pee
wee
wee-wee
tinkle
number one

slangové a vulgární výrazy:
piss (dříve běžný, dnes poměrně vulgární výraz)
take a leak (vulgární)
have a slash (vulgární, mužský výraz)

2) velká strana

neutrální výrazy (používají se u lékaře):
bowel movement
defecation /ˌdefɪˈkeɪʃən/
evacuation of the bowels
passing of stools
excretion
motion

dětské výrazy:
poo, do a poo
go for a poo
poop (hlavně Am)
number two

vulgární výrazy:
have a crap
take a dump
make shit

neutrální výrazy pro stolici:
stool(s)  (je zajímavé, že stejně jako v češtině se tímto slovem označuje jednak stolička k sezení a jednak výkaly)
faeces (Am feces) /ˈfiːsiːz/ (přídavné jméno od tohoto slova je faecal, resp. Am fecal /ˈfiːkəl/, kde jistě vidíte podobnost s naším výrazem „fekální“)
excrement

zácpa - průjem
constipation   zácpa
diarrhoea /ˌdaiəˈriə/  průjem,  loose/runny stools  řídká stolice


3)  záchod

Zde je potřeba trochu rozlišovat. V češtině vyjadřujeme slovem záchod jednak samotné zařízení a jednak místnost, ve které se nachází. V britské angličtině se pro obojí používá výraz the toilet, v americké angličtině se však používá pro záchod jakožto místnost the bathroom.

sitting toilet  sedací záchod
squat toilet  (squat  dřepět)  v češtině říkáme „turecký záchod“, a to přesto, že se používá ve většině zemí světa, včetně jihovýchodní Evropy, ale částečně např. také v Itálii nebo ve Francii
flush toilet   splachovací záchod


Většinou ve významu záchodu jako místnosti se používají také tyto výrazy:

1) britské
lavatory /ˈlævətərɪ/ (častý výraz, zkracováno také jako lav nebo lavvy)
loo (častý neformální výraz)
cloakroom  jeden záchod v domě navíc, umístěný v přízemí
privy /ˈprɪvɪ/  především kadibudka
latrine /ləˈtriːn/  podobně jako v češtině se tento výraz používá hlavně v armádě
khazi / karzie  /ˈkaːzɪ/ (trochu vulgární)
bog  (vulgární) hajzl
throne humorný výraz
2) americké
can (trochu vulgární) hajzl(ík)
john (trochu vulgární) hajzl(ík)
outhouse /latrine latrína, kadibudka
3) australské
dunny kadibudka


veřejné záchody

Konečně se dostáváme k výrazům pro záchody na veřejných místech, se kterými se setkáte na informačních cedulích ve městech. Opět bude potřeba rozdělení na britské a americké výrazy.

1) britské
toilets
Gents/Ladies
WC přestože se jedná o zkratku anglického water closet, nesetkáte
se v anglicky mluvících zemích s tímto označení zase tak často. Na
evropském kontinentu, včetně naší země, je však velmi rozšířená.
Public Conveniences
2) americké
restroom
ladies’room/women’s room/men’s room
washroom (hlavně v Kanadě)4)  jak říct, že se nám chce na záchod…

Pokud nechceme říct narovinu:  I need to go to the toilet… nebo Can you tell me where the loo is…?, můžeme použít některý z opisů:

I need to spend a penny  (Br.)  častý výraz, doslova utratit penci (v Británii v minulosti fungovaly veřejné záchody jako automaty, do kterých se vhazovala právě 1 pence)
I need to powder my nose  ženský výraz, doslova přepudrovat nos
I need to answer the call of nature
I need to take a Chinese singing lesson  (Austr.)  Potřebuji na malou.

Nebo prostě řekneme: Can I be excused?

další výrazy:
to be bursting   potřebovat nutně na malou
to be caught short  potřebovat nutně na malou/velkou5)  Co byste si určitě měli zapamatovat…

Nakonec si uvedeme malé shrnutí neutrálních výrazů, které bychom rozhodně měli znát.

záchod   toilet
záchod jako místnost  toilet, lavatory, loo (Br.) / bathroom (Am.)
veřejné záchody   toilets (Br.)/restroom (Am.)
močit  urinate /ˈjʊərɪˌneɪt/
vykonat velkou potřebu   defecate /ˈdefɪˌkeɪt/

čurat   pee
kakat    poo, poop, do a poo
moč   urine /ˈjʊərɪn/
stolice  stool(s)
bobek   poo

Přečtěte si také:

1 komentář:

  1. První lekce záchodové angličtiny na kterou jsem v životě narazila. Hezký

    OdpovědětVymazat