Jak zapisovat výslovnost ve Wordu a na internetu

Možná jste se již někdy setkali s problémem, jak v textovém editoru nebo do e-mailu zapisovat symboly,  jako jsou ə, æ, ð, θ či ŋ, které jsou  používány pro zápis anglické výslovnosti. V tomto článku se pokusíme ukázat, jak je v takových případech nejlépe postupovat.

V britských učebnicích a slovnících je výslovnost nejčastěji zapisována pomocí Mezinárodní fonetické abecedy IPA. Setkáte se zde tedy s následujícími (možná trochu strašidelně vyhlížejícími) symboly: ə æ ʃ ʒ ɪ ɔ ʊ ʌ θ ɜ ɒ ŋ ð. Ze začátku vám sice asi budou dělat trochu obtíže, ale v zásadě se nejedná o nic složitého...

Dobrou zprávou je také to, že si můžeme práci do značné míry usnadnit. V našem českém prostředí se většina těchto znaků jednoduše nahrazuje pomocí znaků české abecedy. Místo ʃ tak použijeme š, můžeme nahradit pomocí č, místo ʒ můžeme psát ž apod. Symboly pro samohlásky ɪ ɔ ʊ ʌ ɜ ɒ se u nás zapisují pomocí běžně používaných znaků pro samohlásky. Zde sice může docházet trochu ke zkreslení, ale pokud nejsme zrovna lingvisté, tak nám to nemusí zase tolik vadit.

Stále nám však ještě zbývá pětice symbolů, které není možné uspokojivě nahradit pomocí znaků české abecedy: ə, æ, ð, θ a ŋ – bez nich se tedy při zapisování anglické výslovnosti neobejdeme.

Pravděpodobně jste již zvyklí zapisovat si tyto znaky do svých vlastních slovníčků. Jakým způsobem je ale máme zapisovat na klávesnici?


Jak napsat ə æ ð θ ŋ ve Wordu?

Ve vaší verzi Wordu si najdete záložku „Vložení" (případně „Vložit"), kde zvolíte nabídku „Symbol – Další symboly" (případně „Speciální symbol"). Poté by se vám měla zobrazit podobná mapa znaků, jakou vidíte na obrázku níže.
 
Nyní bude hodně záležet na tom, jaký typ písma budeme používat. Na obrázku je zvolený poměrně rozšířený font Times New Roman. V této mapě znaků bychom při troše trpělivosti měli nalézt všech pět těchto znaků (ð a æ v oddílu Západoevropská latinka – dodatek, ŋ v části Rozšířená latinka – A, əRozšíření IPA, θ si vypůjčíme z řecké abecedy z části Řečtina a koptština).

Zabere zřejmě chvíli času, než konkrétní symbol najdete. Pokud tedy tyto symboly plánujete vkládat častěji, může být vhodné nastavit si pro každý z nich vlastní klávesovou zkratku. Provedeme to tak, že si zvolíme příslušný symbol a klikneme na políčko klávesová zkratka. Ukáže se nám následující okno:
 

Zvolíme si nějakou vhodnou posloupnost kláves a poté by se nám  měla zobrazit informace, jestli je tato zkratka už pro nějakou funkci používána. Pokud jsme si jistí, že nám bude daná zkratka vyhovovat, klikneme na „Přiřadit" a tím bude nastavení uloženo. Pro svoji vlastní potřebu jsem si zvolil následující (věřím, že intuitivní) zkratky:

ə – CTRL+SHIFT+E
æ – CTRL+SHIFT+A+E
ð – CTRL+SHIFT+D
θ – CTRL+SHIFT+T+H
ŋ – CTRL+SHIFT+N+G

A co jiné typy písma…

Až dosud jsme hovořili pouze o fontu Times New Roman. Co když ale chceme používat jiný typ písma?

V novějších verzích MS Office se používá jako výchozí typ písma font Calibri. V mapě znaků však u něj bohužel není k dispozici nejpoužívanější fonetický symbol schwa (ə) – pro naši potřebu se tedy zdá být nepoužitelný. Pokud byste přesto chtěli psát text v Calibri, speciální fonetické znaky bude nutné doplnit v některém jiném fontu, jako je např. Times New Roman.

V nepřeberném množství různých fontů ovšem můžeme najít také jeden, v němž můžeme zapsat libovolný znak mezinárodní fonetické abecedy – ne tedy pouze pětici znaků ə æ ð θ ŋ, která je nepostradatelná pro české uživatele. Jedná se o font Lucida Sans Unicode, který by měl být k dispozici pro všechny verze operačního systému Windows. Speciální fonetické znaky najdete zhruba v polovině mapy znaků v oddíle Rozšíření IPA. Hned pod nimi byste měli nalézt také znaky „ˈˌ", které je možné použít pro zápis přízvuku.
 

Jak zapisovat fonetické znaky v Excelu či OpenOffice

Oproti Wordu budeme mít v Excelu a OpenOffice práci trochu ztíženou. Ve Wordu jsme si totiž mohli navolit klávesové zkratky, které nám při častějším vkládání znaků mohou velmi usnadnit práci.

V Excelu alespoň můžeme využívat seznamu posledně vložených znaků – nemusíme je tedy pokaždé znovu vyhledávat v mapě znaků. Pokud ale máme v úmyslu psát větší množství textu s fonetickými symboly, bude zřejmě vhodné použít Word a texty poté do Excelu jednoduše nakopírovat.


Online pomůcka Ipa.Typeit.org
 
Pokud budete potřebovat vložit fonetické symboly rychle a nebude se vám je chtít vyhledávat v mapě znaků, můžete využít jednoduchou online pomůcku, kterou naleznete na adrese: http://ipa.typeit.org/. Jednoduše si zde vyťukáte potřebné znaky a poté je zkopírujete do vaší aplikace (Wordu, Excelu, OpenOffice nebo třeba do e-mailu).  Tato pomůcka je kompatibilní s prohlížeči Internet Explorer a Mozilla Firefox.


Když všechno ostatní selže...
Poslední možností, ke které se můžeme uchýlit, když všechno ostatní selže, je Mapa znaků ve Windows. Měli byste ji najít v přehledu programů svého operačního systému (ve Windows XP se k ní dostanete následovně: START – Všechny programy – Příslušenství – Systémové nástroje – Mapa znaků). Podobným způsobem, jako bylo uvedeno výše, si zde vyberete požadované znaky. Doporučuji, abyste věnovali pozornost především fontům Times New Roman a Lucida Sans Unicode.


Přehled znaků pro zápis anglické výslovnosti
Výuková videa na YouTube: Angličtina na YouTube 

Spelling versus pronunciation
Spelling Bee – učíme se anglický pravopis