Sní Angličané o bílých Vánocích?

PRE-INTERMEDIATE  VIDEO

Určitě jste už slyšeli vánoční koledu Jingle Bells, ve které se zpívá o jízdě na saních tažených koněm, nebo píseň White Christmas. Pokud bychom z nich však získali dojem, že pro Angličany je sníh něco samozřejmého, pak bychom byli trochu na omylu.

Obě dvě písně pocházejí z Ameriky, v jejichž severních oblastech si na nedostatek sněhu nemohou stěžovat. Trochu jiná situace je však v Anglii – např. v Londýně se sněhem setkáme poměrně zřídka (a pokud k něčemu takovému náhodou dojde, tak většinou úplně zkolabuje doprava, která není na sníh připravená).


V následující lekci angličtiny, převzaté z oblíbeného YouTube kanálu Mr. Duncana, se však můžete přesvědčit o tom, že i Angličané dobře vědí, co je to sníh.  Video s názvem  English Winter Wonderland walk bylo natočeno v okolí města Wolverhampton v anglickém hrabství West Midlands v lednu roku 2010. 


Slovní zásoba z videa:

catch a cold    nachladit se

wonderland    říše divů, pohádková země
sharp visual contrast  zřetelný vizuální kontrast

constantly hot and dry countries    země s neustále horkým a suchým klimatem

experience   zažít, zakusit

snowfall    sněžení, napadený sníh

it can be only imagined   můžeme si o tom jenom nechat zdát

over recent years  v posledních letech

actually   ve skutečnosti, vlastně

icy   ledový

become scarce and hard to find     postupně ubývat a mizet

sad fact    smutná skutečnost

be at risk     být ohrožený, vystavený riziku

blackbird      kos

do all right    mít se dobře, prospívat

feast on sth    hodovat na něčem

thrush   drozd

its feet are cold    má prochladlé nohy

stand on one leg    stát na jedné noze

plenty of food    spousta potravy

sparrow   vrabec

find out     zjistit

heavy snow     silné a husté sněžení   (snow falls fast and thick)

blizzard /ˈblɪzəd/    sněhová bouře

light snow  slabé sněžení

melt away   rozpustit se

sleet    déšť se sněhem, plískanice

natural sight    přírodní podívaná

blanket of snow      pokrývka sněhu

landscape    krajina

capture the senses    uchvátit smysly

absorb   pohltit

fresh snow   čerstvý sníh

unique     jedinečný, neopakovatelný

distinctive    charakteristický

crunch   křupání

excited  nadšený

curtain  /ˈkɜ:tən/  závěs

rooftop    střecha; vrcholek střechy

come to think of sth     pomyslet na něco

vary from year to year   /ˈveərɪ/   lišit se rok od roku

mild winter    mírná zima

freezing temperatures     mrazivé teploty

hard winter / harsh winter     tuhá zima

snowy    zasněženýPřečtěte si také:
Žádné komentáře:

Okomentovat