Anglické idiomy: Barvy

UPPER-INTERMEDIATE  VIDEO


V tomto článku se seznámíme s anglickými idiomy, ve kterých se objevují názvy barev.
Jedná se o idiomy obsažené ve videu Richarda Chalmerse, které je k dispozici na kanálu Linguaspectrum na YouTube. Pod videem najdete seznam všech výrazů, které jsou seřazené podle výskytu ve videu.

grey area  (AM gray area)    oblast s nejasně vymezenými zákonitostmi


red-letter day    svátek (den, který je v kalendáři vyznačen červeně)


feel blue    cítit se sklesle, deprimovaně  ( = depressed)


browned off     otrávený  (be browned off with sth – mít něčeho plné zuby)


be tickled pink   být radostí bez sebe, rozveselený


be yellow / have a yellow streak / be yellow-bellied     být zbabělý


give a green light    dát svolení (k něčemu)


once in a blue moon    jednou za uherský rok 


do sth (un)til you are blue in the face     neúspěšně se o něco snažit až do zblbnutí


grey matter    mozek


with flying colours     s velkým úspěchem, se ctí („colours“ může znamenat také „vlajka“, doslova tedy:  se vztyčenou vlajkou)


be green with envy    silně žárlit


red herring     něco, co má odvést pozornost, falešná stopa  (herring znamená sleď, red herring je pak sušený nebo uzený sleď)


black and white    jednoznačný, jasný; černé na bílém (oficiální dokument)


be in the black / be in the red      být finančně v plusu / mít dluhy


black look   zlostný pohled


black sheep   černá ovce (člověk, který se odlišuje od zbytku rodiny či od nějaké jiné skupiny)


blackball    hlasovat proti přijetí někoho, vyloučit někoho (Your bank manager might blackball you – Váš bankovní šéf může zamítnout vaši žádost o půjčku.)


blacklist      zařadit na černou listinu


blue    deprimovaný


come out of the blue    objevit se neočekávaně, zčistajasna


scream blue murder  (AM  scream bloody murder)     řvát, jako by ho na nože brali


green    mladý a bez potřebných zkušeností  (možná znáte také slovíčko greenhorn, které se používá hlavně v amer. angličtině a znamená osobu, která postrádá zkušenosti a již lze snadno napálit)


have green fingers    mít vlohy pro zahradničení


in the pink    v dobré kondici  (trochu zastaralý výraz)


see the world through rose-coloured spectacles    dívat se na svět růžovými brýlemi (tento výraz je převzatý z Labyrintu světa a ráje srdce Jana Ámose Komenského)


red tape    byrokratické předpisy  (oficiální dokumenty bylo zvykem svazovat červenou páskou)


see red    silně (se) naštvat


catch sb red-handed    chytnout někoho při činu  (doslova: s rukama od krve)


paint the town red   navštívit spoustu hospod či restaurací a dobře se při tom bavit


scarlet woman    prostitutka (zastarale)


Every cloud has a silver lining     (přísloví) Vše zlé je k něčemu dobré


white lie    milosrdná lež, lež z ohleduplnosti


whiter than white   morálně zcela bezúhonný, ctnostný


turn as white as a sheet     zblednout jako stěna


show your true colours    ukázat se v pravém světle (takový, jaký opravdu jsem)


nail your colours to the mast    otevřeně se k něčemu hlásit (doslova:  přibít vlajku na stožár)Pokud si budete chtít pročíst celý text videa a případně si zkusit pár doplňkových cvičení, můžete navštívit autorovy webové stránky Linguaspectrum.Přečtěte si také: