Master and Commander: Odvrácená strana překladu slovních hříček

Slovní hříčky mohou být někdy téměř neřešitelným překladatelským oříškem. Při převodu do jiného jazyka ztrácíme značnou část původního sdělení. To, co v originálním jazyce znělo velmi legračně, již v překladu nemusí vyznít zdaleka tak elegantně….

V tomto článku bych chtěl ukázat jeden konkrétní příklad slovní hříčky, na kterou jsem narazil při sledování amerického historického filmu Master and Commander: Odvrácená strana světa (2003, režie Peter Weir). 

V hlavních rolích si zde zahráli Russell Crowe jako kapitán Jack Aubrey a Paul Bettany jako doktor Stephen Maturin. Mezi nimi se také odehrává zhruba minutový dialog, na který bych se zde chtěl zaměřit. Anglický originál je postavený na slovní hříčce mezi slovy weevil (brouk známý jako nosatec nebo květopas, v našem případě se jedná o jeho larvu) a evil (zlo).

Kapitán počítá s tím, že doktor Maturin jako vášnivý entomolog tohoto brouka (respektive jeho larvu) jistě zná. Nakonec ovšem s bouchnutím do stolu dává najevo, že vůbec neměl na mysli weevil (nosatce/květopasa), ale slovo evil (zlo). Zde si můžete prohlédnout video s touto pasáží filmu:
Český překladatel se této slovní hříčky zhostil zřejmě nejlépe, jak to bylo možné. Dialog mezi kapitánem a doktorem postavil na slovní hříčce mezi českými slovy zlo a clo. Pro tento účel ovšem bylo nutné zcela překopat dialog mezi oběma muži - v českém dabingu se tedy hovoří úplně o něčem jiném než v anglickém originále. A dlužno také dodat, že to celé zdaleka není tak legrační jako v angličtině.

Pokud tedy sledujeme film s českým dabingem, tak se možná trochu přistihneme při tom, že úplně nevíme, čemu se vlastně herci ve filmu tolik smějí. Ale to je samozřejmě daň, se kterou musíme počítat při sledování jakéhokoli dabovaného filmu a při četbě překladu jakékoli cizojazyčné knihy….


přepis anglického originálu
doslovný český překlad
přepis českého dabingu
Do you see those two weevils, Doctor?

Doktore, vidíš ty dva červy (nosatce/květopasy)?

Doktore, vidíš ty dva červy?

I do.
Ano.
Ovšem.
Which would you choose?
Kterého by sis vybral?
Zaplatil bys za toho vpravo větší clo?
Neither. There is not a scrap of difference between them. They're the same species of curculio.

Ani jednoho. Není mezi nimi vůbec žádný rozdíl. Oba patří ke stejnému druhu nosatcovitých.

Proč? Není mezi nimi vůbec žádný rozdíl. Oba jsou naprosto stejný druh.

If you had to choose. If you were forced to make a choice. If there was no other prospect...

Kdyby sis musel vybrat.  Kdybys byl nucen volit. Kdyby nebylo jiného zbytí…

A kdyby ses musel rozhodnout. Kdyby tě někdo nutil. Kdyby si zkrátka neměl jinou možnost…

Well then, if you're going to push me... I would choose the right-hand weevil. It has significant advantage in both length and breadth.

Tak dobře, když mi nedáš pokoj… Vybral bych si toho červa (nosatce/květopasa) vpravo. Má zřetelnou převahu co do délky i šířky.

Proboha, co je to za nesmysl… Dobře, kdybych ho moc chtěl, zaplatil bych za něj větší clo, je o poznání větší.

There, I have you! You're completely dished. Do you not know that in the service one must always choose the lesser of two evils?

Tak a mám tě! Dostal jsem tě na lopatky. Nevíš, že ve službě se vždy musí volit mezi menším ze dvou zel (evils)? (v angličtině téměř stejná výslovnost jako „weevil“ – nosatec/květopas).

Tak a mám tě! Jseš úplně vyřízený. Cožpak nevíš, že ve službě máš povinnost vybrat si vždy pouze menší zlo?

He who would pun would pick a pocket. Really! Weevils!

Kdo si hraje se slovy, ten také šáhne do kapsy (krade). No jo! Červi (nosatci/květopasi)!

Hrát si takové hlouposti – clo – to je směšné. No, jen se smějte!


To the lesser of two weevils!

Na menšího ze dvou červů (nosatců/květopasů)!

Tak tedy, na menší clo!
Žádné komentáře:

Okomentovat