Proč (ne)používat Google Translate (5.)

Nakonec se v krátkosti zastavíme u překladu některých dalších jazykových kombinací. Podíváme se, jak si Google Translate poradí se slovensko-českým, polsko-českým a německo-anglickým překladem.


Slovensko-český překlad

Překladům ze slovenštiny do češtiny (a předpokládám, že i překladům v opačném směru) není možné témeř nic vytknout. Vedle rozsáhlé databáze dvojjazyčných textů zde zřejmě hraje velkou roli skutečnost, že mezi oběma jazyky je možné překládat téměř mechanicky. Ve větách stačí nahradit slovenská slova českými a slovosled ponechat stejný.

Z tohoto důvodu se mi zdá, že česko-slovenské, resp. slovensko-české překladatelství dnes do značné míry ztrácí svoje opodstatnění. Pokud zrovna nejde o překlad literárního díla, tak by ve většině případů měla dostačovat kvalitní korektura textu. Navzdory tomu se však i dnes setkáme s různými agenturami, které nabízejí překlady z/do slovenštiny, a to za částku, která často převyšuje 100 Kč za normostranu. Toto počínání osobně považuji za poněkud pochybné, ne-li dokonce neetické...  


Polsko-český překladDále si všimneme překladu z dalšího příbuzného slovanského jazyka – polštiny. Zde již není možné překládat v tak rozsáhlé míře mechanicky, a výsledky proto nejsou úplně přesvědčivé. Překlad však považuji za srozumitelnější než v případě překladů z/do angličtiny, kterým byly věnované předchozí dva díly tohoto seriálu. Pro základní orientaci v textu by to ale mohlo dostačovat.


Německo-anglický překladDejme tomu, že umíte dobře anglicky a potřebujete přeložit nějaký text nebo webovou stránku z jazyka, který příliš neovládáte. Pokud bychom si text nechali přeložit přímo do češtiny, dostali bychom z překladače často zcela nesrozumitelné výsledky. Necháme proto text z daného jazyka přeložit do angličtiny, kde lze poté smysl textu snáze rekonstruovat.  

V našem příkladu jsme si nechali přeložit text z němčiny. Výsledný překlad obsahuje několik chyb (překladač si neporadil se složeným výrazem  Glaubenskongregation, nepřeložil správně výraz seit anderthalbjeden a půl, neidentifikoval odlučitelnou předponu slovesa zusagenslíbit, nepochopil správně úlohu zájmena Sie v poslední větě). Jak je tedy vidět, překladač může mít problémy i při překladu mezi dvěma světovými jazyky. Výsledky však budou pravděpodobně o dost kvalitnější, než pokud bychom překládali přímo do češtiny.


Závěr

Službu Google Translate velmi oceníme při překladu z/do slovenštiny, poměrně slušných výsledků dosáhneme také u polštiny. Pomocí překladače si můžete text v cizím jazyce převést do některého z rozšířených světových jazyků, který ovládáte. Výsledek bude kvalitnější, než kdybyste si stejný text převedli přímo do češtiny.

Další díly seriálu Proč (ne)používat Google Translate

Žádné komentáře:

Okomentovat