Zvukomalebná angličtina (1.)

Připadá vám někdy, že angličtina je tak trochu tvrdý jazyk, kterému chybí barva a vůně, jako je tomu v češtině a dalších slovanských jazycích? V tomto článku si ukážeme, že i angličtina má zajímavé jazykové prostředky, kterými dokáže navodit pocit pohybu, světla, trvání nebo třeba něčeho nepříjemného

Pokusíme se ukázat, že angličtina zdaleka není tak tvrdý jazyk, jako se to zdálo Janu Werichovi, když dával naše české "maličké kulaťoučké jablíčko" do kontrastu s anglickým "little round apple"...

Možná jste si už někdy všimli, že anglická slovíčka, která souvisejí se světlem nebo viděním, často začínají dvojhláskou gl-. Je tomu tak např. ve slovech glitter (třpytit se), glory (sláva), glass (sklo: umožňuje průchod světla) glamour (vzezření vyzařují půvab) nebo glare (oslnivě zářit). Můžeme říct, že je to vlastně obdoba českého sv-, které najdeme ve slovech jako světlo, svět, svědectví, světec, svátek, svatba – všechna tato slova v nás evokují pocit něčeho jasného a pozitivního.

Pokud jste četli Harryho Pottera v angličtině, tak jste se v prvním díle mohli setkat např. s kolejí, která nesla název Slytherin, a s obávaným profesorem, jehož jméno znělo Snape. Tato jména sice neznamenají v překladu nic konkrétního, anglickému čtenáři však ihned docvakne, že v sobě skrývají negativní význam. Pokud totiž slovo začíná na sn-, nebo ještě hůře na sl-, tak se dá předpokládat, že máme co do činění s něčím nepříjemným…

V následujícím přehledu si představíme několik těchto skupin hlásek, díky kterým získávají v angličtině slova svoji barvu a vůni. Odborně se jim říká Phonesthemic Initials, což bychom mohli přeložit jako začátky slov, které vyvolávají určité pocity nebo nálady. Tento přehled by vám měl také pomoci ke snadnějšímu zapamatování slovíček patřících do jednotlivých skupin.

V této první části si představíme skupiny hlásek cl-, fl-, gl-, gr-, sl- a sn-. Ve druhé části pak budeme pokračovat slovy začínajícími na skupiny hlásek sp-, st-, str-, sw-, wh- a wr-. Pro úplnější seznamy slovíček patřících do jednotlivých skupin můžete nahlédnout na stránky Davida Appleyarda.

Zde si můžete také stáhnout excelový soubor s těmito slovíčky, ve kterých si je můžete jednoduše procvičovat:  Zvukomalebná angličtinacl-  :  slova, která se týkají rukou a držení něčeho
claim              
nárokovat si, domáhat se (vlastnění, držení něčeho)
clamp              svěrka, svěrák
clasp                sevřít, stisknout (clasp hands - stisknout si ruce)
claw                dráp, pazour (zvířecí)
clench             zatnout, sevřít (pěst)
climb               šplhat
cling                pevně se držet něčeho
clinch              držet v sevření
clip                  sponka, svorka
club                 palice, hůl
clutch              stisknout, sevřít, (clutch at straws - chytat se stébla)


cl-  :   slova nesoucí význam nějakého zvuku
clack              
klapat (dva kusy dřeva o sebe)
clamor            křik, povyk
clang               zazvonit, vydat kovový zvuk
clank               řinčet, rachotit (řetězem apod.)
clap                 tlesknout
clash               řinčet (činely apod.)
clatter             klapání, rachocení
click                cvaknout, kliknout
clink                cinknout (sklo, kov)
clonk               buchnout, zadunět


fl-  :  navozuje pocit souvislého pohybu ve vzduchu nebo ve vodě

 

flag                 vlajka
flap                 mávat (křídly)
flail                 ohánět se, divoce mávat
flask                plochá láhev, placatka
flee                 utéci, prchnout (na svobodu)
fleeting           pomíjivý, prchavý
flexible           ohebný, pružný
flick                odcvrnknout (pohyb prstem)
flip                  cvrnknout (např. roztočit minci)
float                plout, vznášet se (na vodě)
flotsam           trosky plovoucí po vodě
flop                 kymácet se, padat jako neučesané vlasy do očí
flow                proudit, téci
fluency            plynulost
fluid                tekutina
flush                spláchnout (např. záchod)
flute                flétna
flutter              třepotat křídly (např. motýl)
flux                  tok, proudění
fly                    létat


gl-  :  souvisí s různými odstíny světla nebo lidskými náladami

glad                
rád, potěšený (jakoby se sluncem v duši:))
glamour          osobní půvab, přitažlivost
glance             letmý záblesk světla
glare               oslnivé světlo
glass               sklo (umožňuje průchod světla!)
glaze               poleva, glazura
gleam              slabé, přerušované světlo
glee                 škodolibá radost nad cizím neúspěchem
glimmer          slabé, přerušované světlo nebo naděje
glimpse           slabě se třpytit, mihotat se
glisten             zářit (jako sníh na slunci)
glitz                 okázalost, pompéznost
gloat                mít zářivě škodolibou radost
gloom              šero, přítmí; chmurné myšlenky
gloriole            svatozář
glory                sláva
gloss                lesk, lesklý nátěr
glow                žhnout (tlumeně, bez plamene)
glum               zasmušilý, ponurýgr-  :  naznačuje něco nepříjemného, skličujícíhograte              
skřípat, vrzat; strouhat
grave              vážný, znepokojivý
grief                zármutek, žal
grievance        pocit křivdy, dotčenost; stížnost
grim                chmurný, deprimující
grimace          grimasa, škleb
grime              zažraná špína
grimy/grubby     ušpiněný, upatlaný
grisly/grizzly      nahánějící hrůzu
gristle             chrupavka (v mase)
grit                  drobný štěrk, drť
groan              zasténat, zaúpět
gross               obhroublý, neotesaný
grumble/grouch         reptat, bručet, stěžovat si
grovel             plazit se (před někým), poklonkovat
growl              zavrčet (pes)
grub                larva, tlustý červ
grudge            nevraživost, zášť (vůči někomu)
gruelling         vyčerpávající, ubíjející
gruesome        hrůzný (=ghastly)
grumpy           mrzutý, nerudný
grunge            špína, styl života (pohrdání penězi, módou)
grunt               chrochtat (prase); zabručet, odseknoutsl-  :  slova nesoucí velmi pejorativní konotaceslack                uvolněný; nedbalý, ledabylý (=negligent, remiss)
slovenly           nedbalý, lajdácký
sloppy              nepořádný, ledabylý
slut/slag           prostitutka, coura
slam                 prásknout, přibouchnout (dveře)
slap                 dát facku, plácnout (dlaní)
sling                mrštit, pohodit
slog                 silně uhodit, praštit
slosh                napálit, dát silný úder (slang.)
slammer          vězení (slang.)
slander            pomlouvat, očerňovat někoho
slanted             neobjektivní, předpojatý
slight               přezírat někoho, ignorovat
slur                  špatně artikulovat; osočovat někoho
slang               slang, silně hovorový výraz
slap-happy      lehkovážný, ztřeštěný
slash                rozříznout, rozseknout
slit                   rozříznout (podélně)
slaughter         (po)zabíjet, zmasakrovat
slay                  zabít (form.)
slave                otrok
slaver              slintat; podlézat, pochlebovat
slobber            slintat (=slaver, dribble)
slob                 obhroublý člověk (hovor.)
sleazy              nechutný, oplzlý (=sordid)
sleepy              ospalý
slumber           podřimovat, být letargický
sleet                 déšť se sněhem, plískanice
slick                 úlisný, neupřímný
slimy               slizký, úlisný
sly                   prohnaný, lstivý
slide                klouzat (se)
slip                  uklouznout
slither              sklouznout, smýknout se
slink                odplížit se, vklouznout (=sneak)
slime                jemné lepkavé bláto, maglajz
sludge              bláto, bahno (husté)
slush                řídké bahno; břečka (tající sníh)
slough              močál (=swamp)
slogan              reklamní heslo
sloth                 lenost, zahálčivost (=indolence)
slow                 pomalý; zaostávající; vleklý
sluggard           povaleč
sluggish           líný, vlekoucí se
slouch              hrbit se (=droop)
slug                 slimák
slum                brloh, doupě
slump             hospodářský útlum, (the Slumps – Velká hospodářská krize)
slurp                srkat


sn-  :   opět negativní konotace, ale ne tak silné jako v případě „sl-“


snack              
svačina, rychlé (a možná ne moc kvalitní) jídlo
snag                zádrhel, menší potíž
snail                šnek
snake               had
snap                 vybuchnout zlostí; odseknout
snare               léčka (=trap)
snarl                (zařivě) zavrčet
snatch             sebrat, chňapnout
sneak               vplížit se, proklouznout (=slink)
sneer               úšklebek, jízlivá poznámka
sneeze             kýchnout
snicker/snigger           hihňat se, pochechtávat se
snivel              fňukat, posmrkávat
snooty/snotty/sniffy/snuffy      nadutý, namyšlený, snobský
snuff it            zemřít (slang.)
snot                 sopel, nudle u nosu (slang.)
snob                snob, nadutec
snook              dlouhý nos (pohrdavé gesto)
snitch              šlohnout; bonznout
snub                pohrdavě/urážlivě odmítnout (=rebuff)
snore               chrápat
snort               odfrknout si, zachrčet
snoop              čmuchat, špehovat (=pry)
Žádné komentáře:

Okomentovat