Výslovnost americké angličtiny – zadní samohlásky
V dalším pokračování se budeme věnovat výslovnosti skupiny samohlásek u ʊ oʊ ɔ, které jsou nazývané zadní samohlásky (back vowels).


Obdobně jako u předních samohlásek vychází označení „zadní samohlásky“ z polohy jazyka. Zadní část jazyka se při vyslovování zadních samohlásek nachází o něco výše než jeho přední část. Jazyk je v ústech posunutý více vzadu, a není jej proto možné vidět. Špička jazyka se téměř dotýká spodních předních zubů.


Dále nás bude zajímat poloha rtů. U předních samohlásek jsme si všimli, že jsou rty roztažené do šířky a napjaté. U zadních samohlásek jsou rty naproti tomu zaokrouhlené, jako bychom ze rtů dělali kroužek.


Když budeme postupovat v řadě u ʊ oʊ ɔ, naše ústa se budou stále více otevírat. Zatímco u samohlásky u jsou ústa téměř zavřená, u samohlásky ɔ  jsou již doširoka oteřená.
Přehled jednotlivých samohlásek


u   dlouhá samohláska, rty jsou vyšpulené do úzkého napjatého kroužku. Setkáme se s ní např. ve slovech: boot, two, suit, shoe, who, new.


ʊ   krátká samohláska, výslovnost je uvolněnější než v případě u. Rty jsou sice rovněž zaokrouhlené, nejsou ale vyšpulené. Najdeme ji např. ve slovech: book, push, put, should.


oʊ   dlouhá napjatá samohláska. Začínáme vyslovovat samohlásku ɔ, potom se však rty více zúží a pozvolna přecházíme do samohlásky ʊ. Vyskytuje se např. ve slovech: boat, throw, go, note, toe, sew.


ɔ    krátká samohláska. Rty jsou velmi doširoka zaokrouhlené, spodní čelist je vysunutá dolů. Vyslovíme ji např. v následujících slovech: bought, yawn, boss, taught, gone, talk.
K samohlásce ɔ je v americké angličtině potřeba připojit poznámku ohledně regionálních dialektů. V některých slovech totiž může být místo samohlásky ɔ vyslovována samohláska ɑ. Příkladem může být např. coffee (vyslovuje se jako /ˈkɔ:fi/ nebo jako /ˈkɑ:fi/), bought (vyslovováno jako /ˈbɔ:t/ nebo jako /ˈbɑ:t/), orange (vyslovuje se jako /ˈɔ:rɪndʒ/ nebo jako /ˈɑ:rɪndʒ/). Rozdíl ve výslovnosti mezi ɔ a ɑ však nemusí být vždy úplně zřetelný.Po prostudování této lekce o zadních samohláskách si můžete vyzkoušet pár cvičení na rozpoznávání délky samohlásek, otevřenosti úst a uvolněnosti resp. napjatosti úst.


 


Rozdíly oproti britské angličtině


Ve standardních britských slovnících je oʊ pokládáno za dvojhlásku a nikoli za jednoduchou samohlásku. Kromě toho se v Británii místo oʊ většinou dává přednost výslovnosti əʊ. Např. boat /ˈʊt/, throw /ˈθrəʊ/, go /ˈʊ/.


Zatímco v americké angličtině kolísá u výše uvedených slov coffee či orange výslovnost mezi ɔ: a ɑ:, v britské angličtině se v těchto slovech setkéme s krátkou samohláskou ɒ. Britská výslovnost tedy bude /ˈkɒfi/, resp. /ˈɒrɪndʒ/. Při zápisu americké výslovnosti tedy znak ɒ vůbec nepoužijeme a místo něj se zde setkáme s dlouhou samohláskou ɑ: nebo ɔ:.


Další články ze stejného seriálu:


Žádné komentáře:

Okomentovat