Proč (ne)používat Google Translate (3.)

V tomto pokračování si zkusíme Google Translate trochu otestovat. Dáme mu za úkol překlad několika vět a zhodnotíme výsledky, které nám poskytne. Dnes se podíváme, jak si překladač poradí s česko-anglickým překladem výroků našeho vrcholného ústavního činitele, někdy příště se pak zaměříme na anglicko-český překlad textu.


Přemýšlel jsem, jaké věty bych měl překladači dát za úkol, a dospěl jsem k závěru, že tím nejreprezentativnějším by mohly být výroky našeho prezidenta Václava Klause. Právě podle nich si totiž často lidé v zahraničí dělají úsudek o naší zemi. Teoreticky by sice mohla připadat v úvahu i možnost, že je Google Translate proti Václavu Klausovi úmyslně zaujatý, zde však s touto hypotézou nebudeme pracovat. Vzhledem k tomu, že Google podporuje globalizační tendence, jichž je náš prezident naopak odpůrcem, to však nelze ani úplně vyloučit :-).


Ve výše uvedeném textu se prezident vyznává ze svojí vášně k lyžování, která vede k nečekaným setkáním s obyčejnými lidmi. Červeně jsem zvýraznil přeložené výrazy, které zásadně mění smysl výpovědi. Jak je vidět, překladači se nepodařilo identifikovat význam řečnické otázky: „co bych také dělal jiného...“, nabídnutý překlad „as I also did another“ nemá v angličtině žádný smysl. Václav Klaus dále sděluje, že se setkává s lidmi, kteří „to vůbec netuší“, což však máme přeloženo zcela opačně jako „who knows it all“ – tedy „kterému je to všechno jasné“. To nejhorší nás však čeká na samotný závěr, kde Václav Klaus zdůrazňuje: „já to skutečně nedělám jako divadélko“, což je přeloženo úplně obráceně jako: „I really like doing theater“ – tedy „s oblibou hraji divadlo“.


V dalším výroku, které se pokusíme přeložit, vysvětluje Václav Klaus svůj rozdílný postoj ke spodní a vrchní části džínového oděvu. Kalhoty, vyrobené z tohoto materiálu, jsou pro něj zcela přijatelné, zatímco o bundě se vyslovuje se značným opovržením. Cizinci, kteří si tento výrok přeloží do angličtiny, snad jeho základní smysl (s jistým úsilím) pochopí. Problematický může být začátek první věty, kde překladač trochu zazmatkoval. Krása našeho jazyka totiž spočívá mimo jiné v tom, že má poněkud volnější slovosled než angličtina. Proto může v první větě stát na začátku slovo „džíny“, které je předmětem. Improvizovaný překlad „Jeans and I've had“ je samozřejmě zcela nevyhovující. Pravděpodobně bychom zvolili překlad „I had and still have jeans“ (v této první větě souvětí bychom asi raději nepoužili předpřítomný čas, protože vztah Václava Klause k džínám po jeho zvolení prezidentem se ve srovnání s jeho mládím asi přece jenom určitým způsobem proměnil).

Překladu druhé věty, ve které se Václav Klaus svěřuje se svou averzí k riflové bundě („denim jacket“), není možné z gramatického hlediska nic vytknout. Troufám si však říct, že zde Václav Klaus neměl na mysli padělky či napodobeniny značkového zboží (anglicky „fake“), ale že mu spíše vadilo, že nošení tohoto oděvu znamená přihlášení se ke kulturní identitě, se kterou se vnitřně neztotožňuje. Místo „fake“ bychom tedy raději použili výraz „false“ (kupodivu zde dobře koresponduje s významem našeho germanismu „falešný“) nebo případně „insincere“.


Poslední zkouška, kterou dnes Google Translate podrobíme, bude překlad výroku Václava Klause, týkajícího se globálního oteplování. Pokud bychom byli v kůži cizince, který si přeje blíže seznámit s postoji našeho prezidenta k tomuto tématu, pak by nám překladač opět prokázal medvědí službu. První jednoduchá věta je (kromě chybějícího neurčitého členu) naprosto v pořádku. Zdaleka to však již neplatí o druhé složené větě – což je v souladu s tezí, že překladače mívají problémy se souvětími, ve kterých vstupuje do hry více vzájemných větných vztahů.

Správný překlad souvětí by měl znít: „On the contrary, it can be assumed that when the ocean gets warmer, there will be higher snowfall in the Antarctic and the mass of ice caps will grow.“ Výsledek, ke kterému dospěl překladač, je téměř naprosto nesrozumitelný. Trochu nás možná pobaví závěr věty, ve kterém se hovoří o „ledovcích, které pěstují maso“.


Shrnutí:

Jak je vidět, překladač se v našem krátkém testu příliš neosvědčil. V jeho překladu o sobě náš prezident prohlásil, že rád hraje divadlo. Lidem, kteří neměli mít ani tušení, bylo naopak vše zcela jasné. Riflová bunda, kterou nemá Václav Klaus rád proto, že je výrazem určité kulturní identity, byla zaměněna za imitaci značkového výrobku. Souvislost mezi oteplováním oceánu a růstem objemu ledovců v Antarktidě, nebylo v překladu vůbec možné rozpoznat.

Další díly seriálu Proč (ne)používat Google Translate


Žádné komentáře:

Okomentovat