Psaní čárky v angličtině


V tomto článku si představíme základní pravidla pro používání čárky v anglických větách.

Možná se vám během vašich školních let někdy přihodilo, že jste z českého diktátu nebo slohového cvičení dostali o stupeň horší známku jenom proto, že jste ve větě zapomněli napsat čárku. V hodinách angličtiny bývají naproti tomu učitelé o dost mírnější – ať už čárku napíšete nebo ne, tak to většinou nikomu nevadí. Často v tom totiž nemají úplně jasno ani sami učitelé…

Základní případy použití čárky v angličtině (angl. comma) přitom nejsou tak obtížné, a určitě je proto bez větších problémů zvládnete.


1. Oddělení jednotlivých položek na seznamu

Podobně jako v češtině se oddělují čárkou jednotlivé položky na seznamech:

I own a dog, two cats, a hamster (,) and a turtle.

Všimněte si, že před závěrečným „and“ čárka může být nebo taky nemusí.


2. Oddělení přídavných jmen, která udávají informace s rovnocenným významem

Přídavná jména oddělujeme čárkou, pokud mezi nimi můžeme použít spojku „and“.

I live in a large, run-down house.

Naproti tomu v následujícím případě by mezi přídavnými jmény spojka „and“ neseděla:

I live in a large old house.

Pokud bychom chtěli ve druhém případě vložit mezi přídavná jména spojku „a“, tak by věta nezněla přirozeně. Čárku proto nepíšeme. Zde samozřejmě záleží hodně na jazykovém citu…


3. Čárky v souřadných větách

Na naše české pravidlo, že čárku píšeme přede všemi spojkami s výjimkou a i nebo, můžeme v angličtině ihned zapomenout! Všechno je totiž úplně jinak!

Před souřadnými větami, které začínají spojkami and, but, for, nor, yet, or, so, můžeme čárku bez obav napsat. U dlouhých vět bychom dokonce udělali chybu, kdybychom čárku nenapsali.

He opened a book, and he started reading.
I like listening to music, but I cannot sing.

Pokud by však ve druhé hlavní větě chyběl podmět, pak by se jednalo o závislou větu, a čárku proto nepíšeme:

He opened a book and started reading.
I like listening to music but cannot sing.


4. Čárky pro oddělení vedlejších vět

Zde bude pro české studenty asi největší kámen úrazu. Pravidlo je přitom velmi jednoduché! Čárku píšeme za vedlejší větou, pokud po ní následuje hlavní věta. Pokud je pořadí vět obrácené (nejprve hlavní, potom vedlejší), pak se čárka na rozdíl od češtiny nepíše vůbec.

After he saw the accident, he called the police.
He called the police after he saw the accident.

If you love me, you can marry me.
You can marry me if you love me.


U předmětných a přacích vět nemůže předcházet vedlejší věta před hlavní, takže se čárka nepíše.

He told me that he would could
I wish you could come.


V některých případech ovšem může čárka předcházet před vedlejší větou vztažnou – pokud je míněna jako doplňující informace, kterou můžeme vynechat, aniž bychom přišli o nějakou podstatnou výpověď.

He cut down all the trees, which were over 50 years old.  (všechny stromy měly více než 50 let a všechny byly pokáceny)

He cut down all the trees which were over 50 years old. (některé stromy měly více než 50 let a byly pokáceny)


5. Oddělení příslovcí na začátku věty

V angličtině se běžně používá čárka za příslovci, které uvozují celou větu. Jedná se např. o however, therefore, nevertheless, moreover, furthermore, in fact, still, on the other hand.

Čárku můžeme napsat také za příslovci, jako jsou so, then, too, yet, instead, není to však nutné.

O dalších pravidlech pro psaní čárky za větnými členy, které uvozují celou větu, se můžete dočíst v pokračování tohoto článku, které bude určené pro pokročilejší studenty.

 

Žádné komentáře:

Okomentovat